Sjunkande priser på kol, olja och gas

Systempriset sjönk med 14 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 2 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 25 procent och i SE4 minskade priset med 15 procent jämfört med förra veckan.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade under veckan med 22,9 procent respektive 23,5 procent. Terminspriset för årskontrakten minskade med 4,4 procent.

Under några veckors tid har vi sett en ökning av priset på vissa bränslen, men under föregående vecka minskade terminspriserna på kol och olja med 34,9 respektive 11,1 procent och terminspriset på gas minskade även det med 35,8 procent.

Under veckan som gick var det varmare än normalt medan nederbörden låg under medelvärdet för veckan.