I dag invigs energiparken Haringvliet i Nederländerna. Det är Vattenfalls första anläggning som kombinerar vindkraft, solkraft och batterier. Tack vare kombinationen av dessa tekniker kommer energiparken att kunna producera energi till en lägre kostnad och utnyttja tillgänglig nätkapacitet på ett mer effektivt sätt med mindre miljöpåverkan. Den kommer därför att kunna användas som ett pilotprojekt för framtiden.

Haringvliet ligger två mil söder om Rotterdam och består av sex vindkraftverk, 115 000 solpaneler och ett stort batteri med 12 containrar fulla av batterier. Alla tre teknikerna delar samma nätanslutning. Energiparken förväntas producera cirka 140 GWh el per år, vilket motsvarar förbrukningen för 40 000 nederländska hushåll.

– För att kunna nå våra klimatmål måste vi påskynda energiomställningen. Haringvliet är ett bra exempel på hur man kan använda tillgängliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Här kombineras vindkraft, solkraft och batterier på ett sådant sätt att vi under ett år kan leverera mer hållbar energi till lägre kostnader samtidigt som vi påverkar miljön, elnätet och omgivningen i minsta möjliga utsträckning, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vind på Vattenfall.

Vind- och solkraft kompletterar varandra väl under olika årstider och kan dela samma nätanslutning, vilket innebär att mindre energi behöver reserveras i nätet. Tack vare batteriet hålls nätet hela tiden i balans. Dessutom innebär delningen av transformatorstationer, kablar, nätanslutningar och vägunderhåll att man sparar tid och pengar och att miljöpåverkan blir mindre.

– Invigningen av Haringvliet är ett stort steg för Vattenfalls vind- och solkraftsverksamhet och ett bevis på vår kompetens inom utveckling och uppbyggnad av tekniköverskridande projekt i Europa, säger Claus Wattendrup, chef för Vattenfalls solkraftsverksamhet.