Lule Building System AB (LBS) har uppdraget att bygga nytt ställverk vid anrika vattenkraftstationen i Porjus. Arbetena startade i somras 2020 och förväntas vara klara under sista kvartalet 2021.

Här görs en satsning för att man i framtiden ska kunna nyttja den effekt som kommer från Lule älv så optimalt som möjligt. Denna investering lägger grunden för att bland annat försörja gruvindustrin i Malmfälten med el, men också för inmatning av vattenkrafts-produktion från Lule älv för utmatning söderut.

Energiförsörjningen i Sverige står inför en flerdimensionell omställning. Fossil- och kärnkraft avvecklas successivt för att ersättas med förnybar energi där vindkraft är dominerande. Den ökade användningen av el, inte minst i fordon, ställer också stora krav på en uppgradering av det svenska elnätet.

LBS är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar av allt ifrån inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker. I detta uppdrag ingår byggnation av 130 kV, 40 kV och 20 kV ställverk.

-Vi är stolta över uppdraget att bygga upp de nya ställverken vid Porjus kraftstation säger Johan Strömbäck, VD i LBS. Det är ännu en kvittens på den effektiva organisationen och den kvalitetsmedvetenhet som LBS präglas utav och uppskattas av våra kunder.