De europeiska energipriserna har nått höga nivåer. ACER* har därför fått i uppdrag av Europeiska kommissionen att göra en bedömning av prisutvecklingen och av fördelar och nackdelar med hur den nuvarande grossistmarknaden för el är utformad. Nu är en första preliminär bedömning publicerad.

Uppdraget innebär att ACER ska leverera en preliminär bedömning i november 2021 och ytterligare en bedömning i april 2022. Nu är den första preliminära bedömningen publicerad.

Det Europeiska kommissionen har efterfrågat är en bedömning av de viktigaste drivkrafterna, dynamiken och sannolika framtidsutsikter för energipriserna i Europa samt en bedömning av den europeiska utformningen av grossistmarknaden för el.

Bedömningenen finns på ACER:s webbplats: ACER’s Preliminary Assessment of Europe’s high energy prices and the current wholesale electricity market design Länk till annan webbplats..