Vattenfall har utvecklat en högtemperaturvärmepump som ska göra det enkelt för husägare i Nederländerna och andra länder på kontinenten att byta ut sina gamla värmepannor. I Nederländerna är gas den dominerande energikällan för uppvärmning av småhus.

Högtemperaturvärmepumpsystemet är speciellt utvecklat för småhus som idag är måttligt isolerade och värms upp av en gaseldad värmepanna och har radiatorer med vattenburen värme. Detta är en av de nya lösningar som Vattenfall kommer att erbjuda sina kunder i Nederländerna för att hjälpa dem att ta steget bort från naturgas som är den dominerande uppvärmningsmetoden i landet.

– Ett enfamiljshus kan göras naturgasfritt på två dagar med denna nya, innovativa värmepump. För att värma dessa bostäder med traditionella värmepumpar som levererar låg- eller medeltemperaturvärme krävs dyra förberedande åtgärder. I många fall innebär det att man måste installera golvvärme och/eller omfattande efterisolering av bostaden. Vattenfall ser att dessa kostnader, ofta runt 25 000 euro, liksom tiden för att bygga om huset, är ett stort hinder för miljontals husägare i Nederländerna att ta steget till helt elektrisk uppvärmning, säger Cindy Kroon, försäljningsansvarig för privatkunder i Nederländerna.

Kombinationen av en klimatvänlig eldriven värmepump, en skiktad bufferttank och en intelligent styrning gör högtemperaturvärmepumpsystemet lämpligt för befintliga bostäder och kan enkelt ersätta en centralvärmepanna. Vattenfall räknar med att de första värmepumparna kommer att levereras i Nederländerna i mitten av 2022.

Priset på högtemperaturvärmepumpen kommer att vara jämförbart med dagens helelektriska värmepumpssystem, men utan dyra och omfattande ombyggnadsåtgärder. Systemets buffert fungerar som ett värmebatteri som används både för att tillföra värme till radiatorerna och för att producera tappvarmvatten.