Mikrobränslecellsföretaget myFC har valts ut av Energimyndigheten att delta i en förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem. Projektet syftar till att utveckla nästa generations elektriska system för elfordon speciellt anpassat till det nordiska klimatet. Målsättningen är att förbättra såväl fordonets räckvidd som förarkomforten vilket sker genom integration av bränslecellssystemet och det elektriska systemet respektive värmesystemet.

Projektet är ett samarbete mellan myFC, Inzile, APR Technologies, Abtery AB, Gränges och forskningsinstitutet RISE som ska projektleda förstudien.

Projektet löper över åtta månader och finansieras gemensamt av Industriföretagen och Energimyndigheten. Projektets syfte är att utveckla koncept för nästa generation elektriska driftsystem för flexibla elfordon speciellt anpassad till det nordiska klimatet.

Målsättningen är att designa ett system som ger både bättre komfort (effektiv uppvärmning) och förbättrad räckvidd, genom smart integration av bränslecell och batteri i fordonet. Bränslecellen bidrar elektriskt som räckviddsförlängare (range extender) och i värmehanteringssystemet för att stödja uppvärmning av batterisystem och hytt vid uppstart och under kalla förhållanden.

myFC:s bränslecellsteknologi använder sig av vätgas där biprodukten är värme. I förstudien är målet att utnyttja biprodukten (värmen) och därmed öka det totala energiutnyttjandet. Detta för att kunna, på en prototypnivå, erbjuda en hållbar lösning för elektriska fordon i kalla klimat.

– Vi anser att projektet är strategiskt viktigt eftersom elektrifierade hybridfordon, som alltså består av bränsleceller och batterier samt deras drivlinor, kommer att bli en stor del av vår framtida marknad. Vi ser att det nordiska klimatet ger speciella utmaningar för hur värmesystem integreras i fordon, säger Michael Glantz, vd för myFC.

Vid frågor, vänligen kontakta: