Efter att elpriset slaktats helt under första halvåret är kraftmarknaden långsamt på väg att återhämta sig. Men kraftöverskottet gör dock att vinterpriserna förväntas bli lägre än på många år.

Det har varit ett historiskt halvår på energimarknaden: Fram till sommaren har de flesta prisområdena i Norden haft de lägsta elpriserna någonsin.

Systempriset i Norden landade på 2,35 €/MWh i juli och 8,79 €/MWh i augusti. Jämfört med i fjol är detta en rabatt på 93 % respektive 76 %. Detta är också de lägsta sommarpriserna vi någonsin har haft.

I somras kunde vi faktiskt även notera Norges allra första timme med negativt spotpris. Klockan 04.00–05.00 måndagen 6 juli låg priset på minus 0,09 €/MWh i hela Norden, Baltikum och Benelux – utom i mellersta och norra Norge där priset låg på 1,36 €/MWh.

Enormt utbud pressar ner priserna

Orsaken till de låga priserna är mycket enkel, utbudet är större än efterfrågan.

Utbudet kommer från de enorma snömängder som lagrades i Norden under vintern. Med en relativt kylig sommar har det tagit lång tid för snömängderna att smälta vilket har gett ett jämnt flöde i kraftsystemet.

När det gäller efterfrågan ser vi en liten corona-effekt, men nedgången är inte så stor som många nog hade befarat under en världsomspännande pandemi. Men den främsta orsaken till de rekordlåga priserna har alltså med utbudet att göra.

Kraftmarknaden vaknar till liv

Sommaruppehållet är nu definitivt över för den nordiska kraftmarknaden. De senaste veckorna har rörelserna ökat både vad gäller spotpriser och terminspriser. Vi kan även konstatera att andra energi- och finansmarknader har sett stora rörelser efter sommaruppehållet.

En stor del av rörelserna vi ser kan nog förklaras av att många just nu återhämtar sig efter corona-nedstängningen. Men de extremt stora stimulansåtgärder som har pumpats ut på världens alla marknader har också bidragit till att vi ser rekordhöga börsindex och historiskt låga räntenivåer. Även detta påverkar så klart energimarknaderna.

Ytterligare en senareläggning för finskt kärnkraftverk

Förra veckan fick vi nyheter från TVO, ägaren till den finska kärnkraftreaktor som man har hållit på att bygga så länge nu. Reaktorn skulle ursprungligen ha varit i drift redan 2009 och byggprocessen har präglats av en i det närmaste makalös serie av fel och uppskjutna driftstarter. Nu är det dags igen: Driftstarten av ett av världens största kärnkraftverk skjuts upp med ytterligare nio månader.

Marknaden verkar inte särskilt överraskad över beslutet, men priserna steg ändå lite efter beskedet. När reaktorn äntligen tas i drift, kommer den att göra Finland nästan självförsörjande med kraftproduktion.

Vinterpriserna i Norden

Även om spotpriset och terminspriserna har stigit mycket den senaste månaden har marknaden prisat in en historiskt låg prisnivå även under den kommande vintern. Marknaden förväntar sig alltjämt ett stabilt utbud även under den kalla årstiden, därför handlas nu vinterkontrakten på mellan 25–30 €/MWh. Detta är något av de lägsta vinterpriserna vi har sett under de senaste 20 åren.