Vattenfall har inte ansökt om att bygga nya kärnkraftverk i Ringhals. Däremot utreder Vattenfall sedan i somras möjligheten att bygga två eller flera små modulära reaktorer (SMR) där.

Vattenfall tillkännagav den 28 juni 2022 att bolaget startat en förstudie om att bygga minst två SMR i Ringhals. Som ett led i den processen skickade projektet för förstudien i december förra året in en anmälan till Svenska kraftnät (Svk).

Anledningen till att ansökan gjordes vid denna tidpunkt var att ge Svk möjlighet att utreda förutsättningarna för att ansluta planerbar kraftproduktion i form av kärnkraft vid Ringhals. Det är affärsverket Svenska kraftnäts uppdrag att utreda möjligheten för anslutningar till stamnätet och utan en ansökan har de ingen möjlighet att starta detta arbete.

Denna ansökan har nu lett till missuppfattningen att Vattenfall redan planerar att bygga ytterligare kärnkraftverk.

– Vattenfall har inte tagit något investeringsbeslut eller beslut om att bygga ny kärnkraft. Ansökan är en normal del av denna typ av förstudie och projekt, något vi även gör för annan typ av elproduktion exempelvis inom vindkraft, säger Desirée Comstedt, chef för affärsutveckling inom Vattenfalls elproduktion i Norden.

Förstudien om möjligheten att bygga två eller fler små modulära reaktorer vid Ringhals ska vara klar om knappt ett år, runt årsskiftet 2023/2024. Om studien leder till ett investeringsbeslut kan den första reaktorn kan vara i drift någon gång i början av 2030-talet.

– Förstudiearbetet är omfattande och handlar om allt från framtida tillgänglig teknik, leverantörsmarknad, ekonomi, platsförutsättningar, konstruktion, miljö, avfallsfrågor och anslutningsmöjligheter med mera. Allt det behöver utredas noga för att kunna svara på frågan om det vore möjligt att bygga två eller flera SMR-reaktorer vid Ringhals, säger Desirée Comstedt.