Pontus de Maré,

Sverige har ett behov av att importera även kommande vinter. Men förutsättningarna för säker elförsörjning är bättre än i fjol. Gaslagren i Europa är välfyllda och produktionsanläggningarna i Norden är tillgängliga.

– Vi har haft en situation i flera år nu att Sverige har ett importbehov av el under den timme på året då vi har högst förbrukning, det som vi brukar kalla topplasttimmen. Förra året hade vi en besvärlig situation med bland annat sämre möjligheter till import, vilket ökade risken för effektbrist. I år ser det betydligt bättre ut, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

När det blir mörkt och kallt ökar elförbrukningen. Det är under den vintern som vi har timmen med högst elförbrukning per timme. Svenska kraftnäts årliga rapport Kraftbalansen på den svenska elmarknaden visar att importbehovet kommande vinter ligger på 1 400 MW under topplasttimmen om vi får en normalvinter.

Bättre läge för import denna vinter
Förra året inföll topplasttimmen den 16 december 2022 kl 9-10. Då förbrukade svenskarna cirka 23 900 MWh/h. För att klara det behövde Sverige importera 3 320 MWh/h.

– Det var ett exceptionellt år då flera kärnkraftsblock inte var tillgängliga under delar av vintern. Tack vare våra utlandsförbindelser kunde vi klara det ändå, säger Pontus de Maré.

Omvärldsläget ser bättre ut i år. Pontus de Maré pekar på den betydelse som energitillgången i övriga Europa har för vår elförsörjning.

– Den europeiska elmarknaden sitter ihop och då har till exempel gaslagren på kontinenten stor påverkan på elpriset, även i Sverige. Nu har man lyckligtvis hunnit hantera Rysslands exportstopp av gas inför vintern, så gaslagren är fyllda, säger Pontus de Maré.

Tillgängligheten ser också bättre ut i år för Frankrikes kärnkraftverk och Nordens produktionsanläggningar.

– Finlands nya kärnkraftverk Olkiluoto 3 är i drift, de norska vattenmagasinen är fyllda över snittet och de svenska kärnkraftverken har full produktion planerad. Det ser positivt ut, men som alltid gäller att importmöjligheterna under vintern minskar om våra grannar har samma väder som vi – kallt och vindstilla, säger Pontus de Maré.

Effektreserv tillgänglig under vintern
I kontrollrummet på Svenska kraftnät balanseras produktion och förbrukning av el varje sekund dygnet runt alla dagar på året. För att hålla frekvensen på 50 Hertz handlar Svenska kraftnät bud på balansmarknaden om ökad eller minskad produktion. Om anbuden på marknaden inte räcker till och det inte går att importera finns under vintertid en upphandlad effektreserv.

– Under perioden 16 november till 15 mars har vi möjlighet att beordra start av Karlshamnsverket. Här har vi ytterligare 562 MW tillgängliga, säger Pontus de Maré.

Skulle inte det heller räcka finns manuell frånkoppling som sista utväg för att skydda kraftsystemet från kollaps. Det innebär att Svenska kraftnät beordrar elnätsföretag att koppla bort förbrukare.

– Förra vintern fanns det en risk för att vi skulle behöva beordra en manuell frånkoppling, något som vi aldrig har behövt göra. Men tack vare minskad förbrukning kunde vi undvika det. Konsumenterna reagerade på de besparingsuppmaningar som energimyndigheterna gick ut med och de höga elpriserna, säger Pontus de Maré.

Han tillägger att Svenska kraftnät inte har räknat med minskad förbrukning i prognoserna inför vintern, men att det är bra för kraftsystemet om man kan plana ut kurvan.

Öppen marknad för mothandelsresurser
Andra faktorer som påverkar elförsörjningen är kapaciteten i snitten; att det går att transportera elen från produktionsanläggningarna till där den ska förbrukas.

– Den trånga sektorn under vintern är normalt sett det som vi kallas snitt 2, gränsen mellan elområde 2 och 3. För att kunna öka kapaciteten upphandlade vi förra året så kallade mothandelsresurser; avtal med specifika aktörer som kan leverera el vid behov. Det innebär att vi kan lämna en högre kapacitet för snitten till marknaden än vad som finns, säger Pontus de Maré.

I år har möjligheten att tillhandahålla mothandelsresurser öppnats upp för alla.

– Vi har fått in många anbud, både produktion och förbrukningsflexiblitet, och kommer välja de som ligger rätt i kraftsystemet för att uppnå de effekter vi vill åt, säger Pontus de Maré.

Hög kapacitet över snitten, bättre tillgång på energi på kontinenten och god tillgänglighet för produktionsanläggningarna gör att Pontus de Maré ser ljusare på vintern, men han höjer samtidigt ett varnande finger.

– Vi vet att situationen kan försämras snabbt om något händer. En stor produktionsanläggning eller utlandsförbindelse som går ner eller större störningar i transmissionsnätet ändrar förutsättningarna direkt.