räkningar, pengar

 

Systempriset ökade med 26 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 91,5 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 steg med 82 procent där medel blev 86,1 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 75 procent och veckomedel blev 89,1 EUR/MWh. I SE4 steg spotpriset med 63 procent och veckomedel blev 89,7 EUR/MWh.

Terminspriserna för års-, månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 1,6 procent, 7,4 procent respektive 2,9 procent.

Under veckan var medeltemperaturen –0,2 grader vilket var några grader kallare än det normala (3,7 grader).

Nederbörden hade ett veckomedel på 354 GWh under veckan vilket var lägre än det normala.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 98 procent med en minskning på -1,9 procent jämfört med föregående vecka.

Under vecka 45 minskade elanvändningen i Sverige minskade med 7,2 procent jämfört med vecka 44.