Tysklands ekonomiminister Robert Habeck, från det Gröna partiet, varnar för potentiellt kraftigt stigande energipriser som en konsekvens av ett beslut från den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe. Detta beslut har resulterat i att regeringen förlorat tillgång till tiotals miljarder euro som tidigare var avsatta för klimatskyddsåtgärder. Som en följd kan detta också leda till höjda priser på el, gas och fjärrvärme.

Habeck uttrycker oro över att domstolens beslut kan underminera den ekonomiska stabiliseringsfonden (WSF), som använts för att finansiera åtgärder mot de snabbt stigande energipriserna efter Rysslands invasion av Ukraina. WSF har tillfört betydande belopp till olika initiativ, inklusive stöd för naturgas och subventioner för nätavgifter.

Med tanke på de utbetalda medlen i år och osäkerheten kring framtida tillgängliga medel, riskerar Tyskland att se högre energikostnader för sina medborgare. Habeck varnar för att utan fortsatt stöd från WSF kan tyska hushåll och företag stå inför ökade kostnader för el och gas.

Oppositionspartiet Unionen, som anmälde regeringens budgetåtgärder till författningsdomstolen, kritiserar Habeck och avvisar anklagelserna om finansiell misskötsel. FDP, en del av regeringskoalitionen, föreslår nedskärningar i sociala utgifter som en lösning på det ekonomiska gapet, medan idén om skattehöjningar ses som ett hinder för ekonomisk stimulans och konkurrenskraft.

Habeck och hans regeringskollegor står inför utmaningen att omvärdera sina prioriteringar och budgetstrategier för att hantera de ekonomiska följderna av domstolens beslut.