Låt oss gå från klimatångest till klimataction – tillsammans


I slutet av juni läckte en rapport ut från FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten pekar på allvarliga konsekvenser med den globala uppvärmningen och som dessutom lett till att de fattigaste i världen – som haft minst påverkan på klimatet – är de som tyvärr drabbas hårdast av krisen. Vi behöver fundamentalt förändra vår livsstil och även synen på företagens roll i samhället – något som GodEl välkomnar. Vi drivs med ett enda syfte: att göra världen bättre, något som vi gör bland annat genom att dela ut vår vinst till organisationer som kämpar för de som har det allra svårast. Hittills har vi delat ut 54 miljoner, och mer kommer det att bli.

I takt med att kunskapsnivån stiger, ökar klimatångesten. Idag har mer än varannan svensk klimatångest. I Klimatactionbarometern, en SIFO-undersökning på uppdrag av GodEl, ser vi för tredje året i rad att klimatångesten biter sig fast hos mer än hälften av svenskarna, något som är oroväckande. Men vi ser också att ångesten leder till nya beteenden. 9 av 10 svenskar uppger nu att de har med klimataspekten som en parameter i sina köpbeslutsprocesser och endast 7 % tänker sällan på hur en vara eller tjänst påverkar klimatet.

”Det är något annat än de dyra och ofta smutsiga anvisade elavtal vi har sett på marknaden under många år”

Hur ställer sig kunderna till frågor som rör klimatbättre energi och kostnaden för förnybar el? Mätningen talar sitt tydliga språk även här – mer än 8 av 10 vill ha förnybar energi som förval om priset är detsamma. Här vill vi på GodEl bidra i omställningen – för el märkt Bra Miljöval ska aldrig kosta mer och den ska vara prissatt så att alla har råd att välja det. Vi vill öka efterfrågan på den el som gör minst skada och aktivt minimerar det ekologiska fotavtrycket som uppstår när el produceras. Och fler är inne på samma spår. Genom vårt samarbete med Ellevio får varenda kund som flyttar 100 procent förnybar energi märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval som förval på sin nya adress – precis som alla andra kunder hos GodEl. Det är något annat än de dyra och ofta smutsiga anvisade elavtal vi har sett på marknaden under många år.

För att ställa om till ett 100 % förnybart energisystem till 2040 – i linje med energiöverenskommelsen – måste vi inom energibranschen driva den positiva utvecklingen tillsammans. Vi måste våga investera i innovationer och lösningar vi aldrig sett tidigare. Det är ny mark, och det är komplext. Men riktningen är tydlig – för vi har ju bara en planet. Även här väljer vi att tillsammans med Ellevio accelerera utvecklingen, bland annat genom Sveriges största innovationstävling inom energi – Startup 4 Climate. Genom att bidra med kapital, kunskap, nätverk och synlighet boostar vi energiomställningen tillsammans med de startups och scaleups som sitter på lösningar för en mer energieffektiv och elektrifierad framtid. Och de behövs.

För när vi rör oss in i framtiden vet vi bara en sak – den är vår om vi omvandlar klimatångesten till klimataction och börja jobba tillsammans för att lösa den!

Glad sommar!

Maria Erdmann, vd GodEl