Systempriset sjönk med 18 procent i jämförelse med föregående vecka. Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden.

I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 12 respektive 14 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 40 respektive 15 procent. Under veckan som gick var temperaturen drygt en grad över det normala medan nederbörden var lägre än normalt.

Terminspriset på kol ökade med 3,8 procent under veckan och terminspriserna olja och naturgas ökade med 1 respektive 4,9 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 2,4 respektive 2,5 procentenheter. I Sverige minskade användningen och den totala produktionen under föregående vecka med 3,7 respektive 6,8 procent.