Kriget mot klockan

Det går sannolikt inte en dag utan att du skänker en tanke åt de hemskheter som pågått sedan den 24 februari i Ukraina. De har skakat om oss alla och förändrat bilden av vilken värld vi lever i. Känslorna som väcks i mig är motstånd, kampvilja och mod. Du kanske känner igen dig?

Vad ska du göra med de känslorna? Jag vill erbjuda dig en möjlighet. Att förena viljan att stoppa förövarens möjligheter att fortsätta sin agression med behovet att förändra oss, som kan bidra till en säker framtid åt oss alla. Och våra barn och barnbarn.

Du behovs nu när hundra städer i Europa ska gå före. Hela sju av dem är svenska kommuner där enorma klimatframsteg ska göras på väldigt kort tid. Ingen av dessa kommuner kan göra de här förändringarna på egen hand. De är alla helt beroende av att även du engagerar sig, välkomnar förändringarna och är med och driver på.

Göteborg är en av dessa hundra städer. Sveriges största industristad med de utsläpp som hör till. I vår stad kommer vi att fokusera på fyra områden där vi ska göra drastiska minskningar av klimatpåverkan: byggsektorn, transportsektorn, våra raffinaderier och avfallshanteringen.

”el som vi inte behöver använda kan vi exportera till Tyskland och Polen”

Det finns inte en människa eller företag i vår stad som inte har en direkt koppling till en eller flera av dessa områden. Och förändringarna som måste ske ska inte bara bidra till att säkra vårt framtida klimat, de kommer också att bidra till att minska pengaflödet till en aggressiv armé och dess diktator.

För vår del handlar det bland annat om att göra vår fjärrvärme klimatpositiv genom åtgärder som biokol och koldioxidinfågning. Göteborgs-Postens senaste klimatgranskning av våra storföretag visar på behovet av detta. En mer attraktiv och klimatpositiv fjärrvärme gör att mindre el kommer att användas för att värma vår stad. Och el som vi inte behöver använda kan vi exportera till Tyskland och Polen. Det ger nya svenska exportintäkter. Men inte minst så minskar det Tysklands och Polens beroende av fossila bränslen, som idag dessutom finansierar de ryska aggressionerna i Ukraina.

På så sätt kan vi välja förändringar som verkligen hjälper oss alla. Lär dig gärna mer om hur vi kan förena kampen för klimatet med kampen för Ukraina på vårt nästa webinar den 24 maj:
Länk till GP-artikeln: 

AV Eric Zinn – Göteborgs Energi