Borlänge Energis elhandelskund Dala Airport har beviljats ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar från Naturvårdsverket via det så kallade. ”Klimatklivet”.

Som ett första delmål invigdes i fredags tre stycken laddstolpar för elflyg. På plats fanns ett eldrivet sportplan från Borås för att ladda sina batterier på nytt.

Borlänge Energi är med som samarbetspartner i det fortsatta projektet för ett hållbart flyg i Dalarna.