86 procent av svenskarna är mycket positiva till solenergi

Hela 86 procent av svenskarna har en positiv inställning till solenergi, medan 81 procent är positiva till vattenkraft, 76 procent till vindkraft och 42 procent till kärnkraft. Det framgår av en nyligen genomförd undersökning beställd av elbolaget Bixia.

Undersökningen, som är genomförd av Axiom Insight, visar också att kvinnor i högre utsträckning än män är positiva till solenergi och vindkraft medan männen i högre utsträckning är positiva till vattenkraft och kärnkraft.

– Vi är glada över den positiva inställning som svenskarna har till förnybar energi generellt. Att så många är positiva till just solenergi är något vi på Bixia har märkt av då intresset för att investera i egna solceller på taket har ökat bland våra kunder, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Varierad kunskap om förnybart och fossilfritt
Av undersökningen framgår också att långt ifrån alla känner till vilka energikällor som är förnybara och vilka som är fossilfria. De flesta (cirka 70 procent) uppger dock att vindkraft, solenergi och vattenkraft är förnybara energikällor. Samtidigt svarar endast 4 av 10 att kärnkraft är en fossilfri energikälla.

– Här verkar både ålder och utbildningsnivån har betydelse. De äldre och de med högre utbildning har högre kunskap om begreppen förnybart och fossilfritt. Det är ju begrepp som vi i branschen använder frekvent och för att alla ska förstå så behöver vi bli bättre på att förklara innebörden, säger Peter Janefjord.

Solel – en liten del av energimixen i Sverige
Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. Antalet producenter ökar i snabb takt, inte minst när det gäller solel. Trots den stora ökningen av solelsproducenter i Sverige så står solel fortfarande för en liten del av den totala elproduktionen i landet, inte mer än någon procent.

– Runt om i världen är solel nu en stark konkurrent till fossila energislag. Potentialen på våra breddgrader är långt bättre än de flesta tror. För att få ännu fler villaägare att bli soleproducenter lanserade vi ett komplett solcellspaket under förra året, där vi även erbjuder kunderna att sälja sin överskottsel genom oss på Bixia, säger Peter Janefjord.

Inställning till olika energikällor enligt undersökningen: 

Frågan löd: ”Vad har du för inställning till följande energikällor”

Solenergi: 

67% mycket positiv

19% ganska positiv

Vattenkraft: 

49% mycket positiv

32% ganska positiv

Vindkraft: 

48% mycket positiv

28% ganska positiv

Biobränsle:

23% mycket positiv

28% ganska positiv

Kärnkraft:

20% mycket positiv

22% ganska positiv

Kolkraft: 

3% mycket positiv

5% ganska positiv

Fakta om förnybart och fossilfritt

Vad är förnybar energi?

De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi och tar därför inte slut. Solenergi, vindkraft, vattenkraft och biomassa är förnybara energikällor.

Vad är fossilfri energi?
Fossilfri energi betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som kol, olja eller gas. Solenergi, vindkraft, vattenkraft och biomassa är fossilfria och även förnybara. Kärnkraft är också en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar.