Var tredje småföretagare (35 procent) har upplevt att verksamheten har påverkats negativt av senaste årets elpriser, visar en undersökning från If, som genomförts av Novus.

 

Svenskt Näringsliv har tagit fram en rekommendation i samarbete med en rad bransch- och näringslivsorganisationer, däribland Energiföretagen Sverige, där syftet är att gemensamt bidra till en utformning och utveckling av politiken för en tydligare och skarpare totalförsvarsplanering, tillsammans med regering och ansvariga myndigheter.

Hoten mot Sverige och svenska företag är allvarliga och komplexa. Krig pågår i Europa och covidpandemin synliggjorde hur globala transportflöden också kan drabbas av fredstida störningar. Företag verksamma i Sverige har en avgörande betydelse för att upprätthålla ett motståndskraftigt samhälle och utgör ryggraden i Sveriges beredskap.

Den senaste tidens händelseutveckling är bakgrunden till den rekommendation som Svenskt Näringsliv tagit fram i samarbete med en rad bransch- och näringslivsorganisationer, däribland Energiföretagen Sverige, där syftet är att gemensamt bidra till en utformning och utveckling av politiken för en tydligare och skarpare totalförsvarsplanering, tillsammans med regering och ansvariga myndigheter.

Rekommendationerna berör bland annat robusta företag, finansieringsformer, ekonomiskt försvar, upphandlingar, kris- och krigsviktiga avtal, försörjningsberedskap, lagerhållning, produktionsomställning, informationsutbyte, kompetensförsörjning samt centrala förutsättningar kopplat till utländskt ägande och internationell handel.

Emma Johansson, säkerhetsansvarig hos Energiföretagen Sverige, har varit aktiv i arbetet med rekommendationen:

– Att samverka på detta sätt, mellan olika branscher, är av stor betydelse vid fortsatt utveckling av den svenska beredskapen. För vår del har det varit viktigt att betona vidareutveckling av försörjningsberedskapen genom beredskapsavtal, finansieringsprinciper och målstyrning som måste komma på plats – detta är avgörande pusselbitar för att arbetet med totalförsvar ska röra sig framåt. Andra centrala frågor är att säkerställa civilplikt som ett led att stärka kompetensförsörjning och resursbehovet, säger Emma Johansson, på Energiföretagen.

Länk till rekommendationerna, som också presenteras vid ett seminarium den 20 februariNäringslivets bidrag till Sveriges totalförsvar och beredskap – Folk och Försvar (folkochforsvar.se)

Rekommendationerna är framtagna av Svenskt Näringsliv i samarbete med Almega, Almega Tågföretagen, Byggföretagen, Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige, Innovations- och kemiindustrierna, Livsmedelsföretagen, SveMin, Svenska Bankföreningen, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Försäkring, Svensk Handel, Svensk Sjöfart, Sveriges Apoteksförening, Säkerhets- och försvarsföretagen, TechSverige, Teknikföretagen och Transportföretagen.

Läs alla våra nyheter på säkerhetsområdet. 

Skriven av Energiföretagen: Publicerat av: Anna Lejestrand ·