Tydliga effekter av pandemistöden på företagandet även under 2021

Även om antalet konkurser fortsatte att minska något under 2021 jämfört med föregående år, så är minskningen i antal berörda anställda kraftig, 56 procent.

Under 2021 inleddes konkurser i 6 463 företag jämfört med 7296 företag 2020. Antalet konkurser minskade även 2020. Konkurserna minskade 2021 i de flesta större branscher.

– När pandemistöden var på plats senvåren 2020 såg vi att konkurserna började minska. Antalet konkurser har därefter minskat eller avstannat på en historiskt låg nivå, säger Peter Frykblom, chefsekonom på Tillväxtanalys.

Minskningen av konkurser var särskilt tydlig för företag med anställda. Antalet anställda som berördes av konkurserna var 10 593 personer jämfört med 23 953 personer 2020.

– Antalet konkurser för företag utan anställda steg under 2021. Däremot fortsatte antalet att falla kraftigt för företag med anställda. Vad vi ser är hur pandemistöden har skyddat företag och anställda, säger Peter Frykblom.

Antalet konkurser minskade i de flesta län med undantag av ett par mindre län. Ser man till antal anställda så minskade antalet berörda kraftigt i samtliga län. Andelen företag som går i konkurs är högre i storstadsregioner medan det för andelen anställda är mer utspritt.