Efter Rysslands invasion av Ukraina har priset på bland annat el och drivmedel ökat ordentligt. Nu föreslår därför Regeringen ett utökat elprisstöd för konsumenter i elområde 3 och 4 där elpriset ökat som mest. Från april påbörjas utbetalning från elnätsbolagen till berörda konsumenter.

I januari presenterade Regeringen ett stödpaket till alla hushåll med en förbrukning över 700 kWh per månad. Ersättningen som Regeringen då beslutade om var maximalt 6000 kronor fördelat på tre månader, förutsatt att elförbrukningen passerade 2000 kWh per månad under december 2021 samt januari och februari 2022. Efter Rysslands invasion av Ukraina har elpriset fortsatt att stiga och därför har Regeringen föreslagit en utökad ersättningen för hushåll i södra och mellersta Sverige, elområde 3 och 4.
Det innebär förslaget
Förslaget omfattar elområde 3 och 4 och innebär att den tidigare minimigränsen för ersättning på 700 kWh per månad sänks till 400 kWh per månad med en ersättning på 100 kr per månad. Det maximala beloppet påverkas inte. Förändringen innebär därför att även hushåll med lägre elförbrukning kan ta del av stödet. Förutom detta förlängs elprisstödet med en månad och omfattar nu även mars för elområde 3 och 4. Att det nya förslaget om utökat elprisstöd inte omfattar norra Sverige, elområde 1 och 2, beror på att elpriset varit lågt den senaste tiden. Där utgår ersättningen enligt de ursprungliga nivåerna som Kundkraft rapporterat om tidigare.

Då kan du räkna med utbetalning
Från april kommer elnätsbolagen att påbörja utbetalning till berörda konsumenter. Beroende på elnätsbolagens olika modeller för återbetalning och sättet du som konsument faktureras på avgör när just din utbetalning kommer.
– Antingen sker en utbetalning eller en kreditering på nästkommande faktura som motsvarar beloppet för ersättningen. Beroende på vilket sätt du får din faktura från elnätsbolget, t.ex. om du valt att faktureras var tredje månad, då dröjer det tills nästa fakturering innan du kan ta del av stödet, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.