Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Med valet till europaparlamentet bara två veckor bakom oss har vi nu påbörjat Almedalsveckan. Jag väntar mig som vanligt att fokuset på politikens högtidsvecka kommer att vara enormt. Säkerligen kommer en hel del att handla om det nationella och europeiska säkerhetsläget.

Så sent som förra veckan släppte Svenska kraftnät en rapport som visar att hotbilden mot den svenska elsektorn både växer och är mer komplex än innan. Vi lever i en alltmer orolig värld, och med hoten det europeiska energisystemet är exponerat för kommer även ett gemensamt ansvar som i allra högsta grad angår oss som arbetar med samhällskritisk verksamhet i Sverige. Av den anledningen vill jag hålla kvar vid Europaparlamentsvalet lite till.

EU-valet är en påminnelse om hur viktigt det är att vi inte bara engagerar oss i EU-frågor när valet står bakom hörnet. EU:s betydelse och inflytande över den svenska samhällsutvecklingen och våra och Europas viktigaste utmaningar är långtgående. EU påverkar såväl riktning som lagstiftning i Sverige och andra länder, inte minst när det gäller samhällskritiska frågor kring klimat, handel, fred och säkerhetsfrågor. Och inom få områden märks EU:s inflytande så tydligt som när det gäller energifrågor och hur de påverkar konkurrenskraft, omställning och säkerhet i medlemsländerna.

Jag har många gånger pratat om vikten av långsiktighet i de ramar och spelregler som näringslivet behöver, och nu kommer det igen: näringslivet och dess långsiktiga investeringar jobbar inte i mandatperioder. Det krävs långsiktiga och stabila spelregler för att det svenska och europeiska näringslivet ska vara konkurrenskraftigt med förmåga att driva på energiomställningen. Detta är särskilt viktigt när det gäller investeringar i elnät, som är en investering som går över decennier. De gemensamma åtaganden som ryms inom EU:s klimat- och tillväxtagenda Fit For 55 är något jag önskar att våra nyvalda parlamentariker verkar för att hålla fast vid, samtidigt som de driver på för ett ambitiöst klimatmål inför 2040.

”Oro för undervattenskabel mellan Sverige och Tyskland”

Ytterligare en viktig uppgift för de blivande Europaparlamentarikerna är att harmonisera EU:s medlemsländer när det kommer till utvecklingen av den gemensamma inre energimarknaden. En förutsättning för en jämlik marknad är att alla länder också får samma förutsättningar. Idag har Tyskland ett undantag från kravet att dela upp landet i olika elområden. Det får följden att elpriset som påverkar Norden och Sverige blir mycket högre än om Tyskland skulle vara uppdelat i två elområden – ett för norra delen av landet där elproduktionskapaciteten är hög, och ett för södra Tyskland som står för störst del av konsumtionen. Våra svenska parlamentariker behöver verka för att det tyska undantaget tas bort, så att svenska hushåll och företag spelar med samma villkor som övriga Europa.

Jag vill avsluta med att lyfta en god nyhet. Förra veckan meddelade energiministern att Sverige avvaktar med att godkänna Hansa Power Cable. Från Ellevios håll har vi med oro sett hur bristen av konsekvensanalyser av hur den planerade undervattenskabeln mellan Sverige och Tyskland skulle komma att påverka både kunder och företag på den svenska sidan.

Tolka mig rätt. Den inre marknaden förutsätter såklart att det fysiska elsystemet hänger ihop mellan medlemsländerna. Det är helt avgörande för såväl elhandel som för vår förmåga att exportera grön el. Men en ny sammanbindande kabel är en förändring som måste föregås av noggrant välavvägda analyser för de länder som kopplas samman, och risken för att Sverige drar nitlotten har varit påfallande. Bråttom blir sällan bra, och det är därför med en lättnadens suck vi nu kan invänta en ordentlig genomgång av konsekvenserna för Sverige.

/ Johan Lindehag, vd på Ellevio.