”Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud?” är ett klassiskt filosofiskt tankeexperiment för att ställa frågor om verklighet och objektivitet. Kan detsamma gälla omställningen av vårt samhälle, som inte sker?

Omställningen diskuteras intensivt ur många perspektiv, men vi kan missa viktiga vägval när vi bara tittar på det uppenbara. Vi riskerar helt enkelt att prioritera fel när vi inte förmår att se skogen för alla träd.

Att mycket av omställningen bygger på elektrifiering har de flesta förstått. Trots att Europas elproduktion fortfarande är en av de största källorna till klimatpåverkan minskar nu dessa utsläpp kraftigt. En enorm utbyggnad av framförallt vindkraft men även solceller är det stora hoppet för mycket av transportsektorn, stål- och gruvnäringen och andra fossiltunga branscher.

I Sverige har debatten varit högljudd om hur denna omställning sprungit före elnätets utbyggnad. I Stockholm ropas det om en stoppad utbyggnad av tunnelbanan och i Skåne frustreras företag som inte kan växa. Istället etableras många nya industrier i norra Sverige, närmare vattenkraften och närmare en kraftig utbyggnad av vindkraften.
I Göteborg sägs det att vi inte har någon större effektbrist, bland annat för att så mycket av det som byggs nu ansluts till fjärrvärmenätet. Men sanningen är mer komplicerad än så. Här ligger Skandinaviens största hamn, två fordonstillverkare och en stor del av Nordens raffinaderikapacitet. Det räcker att en enda av dessa elektrifieras för att vi helt ska slå i kapacitetstaket på Sveriges framsida.

Det vet även företagen, som samtidigt överväger andra placeringar för sina omställda verksamheter. Utan tillit till att Sverige kan ordna fram effekten, finns det stor risk att dessa investeringar inte sker här. Hur kommer det är märkas?

Vi ska vara väldigt tacksamma för alla fastighetsägare som håller ner sina behov av eleffekt. Det är en handling som gynnar våra städers utveckling och omställning. Från vårt håll lyfter vi vilka kritiska investeringar som måste göras av Svenska kraftnät och vad effekten (sic!) blir om de uteblir. Vad kommer att inte hända hos dig?

Krönika av Eric Zinn, Hållbarhetschef – Göteborgs Energi