30 miljarder till nätägarna är fel väg att gå enligt SKGS och IKEM

Riksdagen gav på onsdagen klartecken för en förmögenhetsöverföring från elnätskunderna till elnätsmonopolet på hela 30 miljarder kronor, fram till 2031. IKEM och övriga organisationer inom SKGS är mycket kritiska.

Det är nu klart att elnätsföretagen får rätt att ta ut innestående nätavgifter från tillsynsperioden 2012-2015. Riksdagen gav på onsdagen klartecken till en förmögenhetsöverföring från elnätskunderna till elnätsmonopolet på hela 30 miljarder kronor, fram till 2031. SKGS, som IKEM är en del av, skriver på sin webbsida att man är mycket kritiska till den så kallade överrullningen.

– Elnätet är till för kunderna. Vi behöver reglera elnätmonopolet med ett tydligt kundperspektiv så att vi får en stabil överföring till lägsta kostnad, säger Mikael Möller, Näringspolitisk chef på IKEM och talesperson i elnätsfrågor för SKGS.

Eftersom elnätet är en monopolverksamhet fastställs nätägarnas intäktsramar av Energimarknadsmyndigheten. Detta för att monopolet inte ska kunna missbrukas. De stora elnätsföretagen har dock framgångsrikt lyckats överklaga Energimarknadsmyndighetens beslut och på det sättet återkommande ökat intäktsramarna. Och nu har nätägarna dessutom fått stöd av riksdagen att använda innestående överskott som skapats genom höga nätavgifter.

– Dagens elnätsreglering är otillräcklig och måste ses över med kundintresset i fokus. Det handlar om ett monopol och det finns inga alternativ för missnöjda kunder. Det är det budskap som vi har fört fram från början i den elnätsdialog som regeringen initierat, säger Mikael Möller, Näringspolitisk chef på IKEM och talesperson i elnätsfrågor för SKGS.