Byggstart för vindkraftsparken Grönhult

Nu påbörjas byggnation av vindkraftsparken Grönhult i Gislaved och Tranemo och i ett första steg handlar det om att bygga vägar på området. De 12 vindkraftverken planeras att tas i drift i slutet av nästa år och kommer årligen kunna förse cirka 40 000 hem med förnybar hushållsel.

I ett första skede etableras platskontor och vägbyggnation påbörjas. Under hösten kommer fundamenten att gjutas och vindkraftverken lyfts på plats om cirka ett år.

Under utveckling och byggnation av projektet läggs stor vikt vid att skydda naturvärden samt bevara och gynna den biologiska mångfalden. Till exempel samarbetar Vattenfall med lokala föreningar om möjligheten att gynna de olika ugglearter som finns i området vilket resulterat i att holkar kommer att sättas upp. Holkarna planeras att vara på plats lagom till nästa års häckning.

– Det är mycket positivt att Grönhult nu börjar byggas och att projektet har kunnat hitta lösningar för lokala naturvärden och för viktiga livsmiljöer för olika arter och växter. Vindkraftparken är ett viktigt bidrag till att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG, The Renewables Infrastructure Group Limited, vilket vi berättade om i början av året. Vattenfall Vindkraft kommer att bygga vindkraftparken och under driften ansvara för förvaltningen, vilket bland annat innebär att se till att tillstånd efterlevs och att upprätthålla kontakterna med markägare och myndigheter.