Arise genomför försäljningen av vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden

Arise AB (publ) har idag genomfört försäljningen av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, (”Projekten”), till The Renewables Infrastructure Group Limited (“TRIG”) och fonder förvaltade InfraRed (”InfraRed”). Transaktionen genomfördes huvudsakligen till de villkor som kommunicerades den 26 maj 2021.

Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 135 miljoner under åren 2021 till 2024, varav cirka SEK 45 miljoner under tredje kvartalet 2021.

Arise kommer genom avtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta Projekten för TRIG och InfraReds räkning när de är driftsatta. Härigenom kommer Arise förvaltningsportfölj att öka till mer än 1 350 MW.