Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren, CAKE, har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Samarbetet innebär att Vattenfall och CAKE kan dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter tillsammans med externa specialister med siktet inställt att kunna påbörja serieproduktion 2025.

– Detta samarbete är ett utmärkt exempel på hur vi kan bidra med vår kunskap på området för fossilfrihet och expertis kring leverantörskedjan för en produkt som siktar mot att bli utsläppsfri” säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.

Vattenfall och CAKE är båda starkt engagerade i att vara en del av omställningen mot ett fossilfritt samhälle där Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och erbjuda klimatsmarta lösningar. CAKEs ambition är att inspirera människor och bidra till att skynda på utvecklingen mot lägre utsläpp samt att kombinera upplevelse med ansvar i sina konsumentprodukter.

– Detta förstärker verkligen vår förmåga att ytterligare uppmuntra till rena transporter tillsammans med Vattenfalls kompetens, kunnande och tydliga mål”, säger Stefan Ytterborn, vd och grundare CAKE.

Läs mer om Vattenfalls hållbarhetsarbete här

Läs mer om CAKE (på engelska) här