Alelion Energy Systems har fått en order på fem litiumjon batterisystem av typen
PWR090V40-EH-O av Hiab, för leverans under det tredje kvartalet 2020. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men är den första ordern inom ramavtalet. Systemen är av högspänningsmodell och skall användas av Hiab för elektrifiering av företagets hydrauliksystem för kranapplikationer.

Hiab ingår i den finska koncernen Cargotec och är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster för vägburen lasthantering. I december tecknade Alelion Energy Systems ett ramavtal med Cargotec avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för elektrifiering av koncernens olika industrifordon. Avtalet tecknades mot bakgrund av Cargotecs ambition att öka andelen elektrifierade produkter inom koncernen.

Hiab kommer att använda batterisystemen för demo av elektrifierade hydrauliksystem för lasthantering. Traditionellt har dessa system drivits av fordonets dieselmotor, vilket medfört utsläpp av klimatpåverkande gaser som bl a koldioxid. Kraftigt minskad bullernivå är en annan stor arbetsmiljöförbättring som uppnås vid övergång till elektrifierat system.

”genom att elektrifiera delar av våra lastapplikationer skulle vi kunna bidra till att öka våra kunders konkurrenskraft ytterligare”

”Genom att istället använda litiumjonbatterier för att driva systemen skulle vi kunna hjälpa våra kunder att minska sin bränsleförbrukning och sina utsläpp ännu mer samt förbättra arbetsmiljön genom minskat buller. Cargotec är en pionjär inom effektiva och miljöanpassade lösningar och genom att elektrifiera delar av våra lastapplikationer skulle vi kunna bidra till att öka våra kunders konkurrenskraft ytterligare,” säger Kent Lindberg på Hiab.

Batterisystemet PWR090V40-EH-O är ett högspänningssystem baserat på Alelions batteriplattform av generation 3. Batterierna är modulbaserade och kan anpassas utifrån kundernas specifika behov och applikationer. Alelions batterisystem av generation 3 har också konstruerats för att kunna serietillverkas i stora volymer i Alelions högt automatiserade fabrik i Göteborg. ”Mot bakgrund av den ökande miljömedvetenheten och ökade hållbarhetssatsningar ser vi ett stadigt ökande intresse för elektrifiering inom specialfordonssegmentet. Det gäller allt från själva drivlinan till olika applikationer såsom kranar”, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB
070-290 18 58