Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. I den senaste mätningen toppar energibranschen både Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex.

Företag i el- och energibranschen är generellt attraktiva och jämställda arbetsgivare med trygga anställningar, låga sjuktal och lika möjligheter vad gäller chefskap och löner för män och kvinnor, det visar Nyckeltalsinstitutets senast branschmätning.

– Ingen annan bransch visar så goda värden för Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex som el- och energibranschen i Nyckeltalsinstitutets sammanställning. Nu är branschens stora utmaning att öka den demografiska mångfalden i grundstrukturen bland de anställda, både vad gäller svensk och utländsk bakgrund och en jämnare fördelning av anställda kvinnor och män, kommenterar Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet.

Pernilla Winnhed är vd på Energiföretagen Sverige:

– Det känns riktigt bra att energibranschen går framåt i praktiskt taget varje mätning. Både vad gäller generell attraktivitet och jämställdhet. Många av oss som redan jobbar i branschen känner igen oss i den positiva bilden, och nu gäller det att vi fortsätter jobba för att nå ut med budskapet till alla unga som studerar och snart ska söka jobb och även till dem som är sugna på att yrkesväxla. Med klimatfrågan som vår tids största fråga är energibranschen dessutom en av de stora framtidsbranscherna där man verkligen kan göra skillnad.

Resultatet i Nyckeltalsinstitutets mätning baseras på insamlad statistik från 2019 där drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer kartlagts. Kategorin Attraktiv Arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, möjlighet att bli chef, tid för kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor så som; lön, plats i ledningsgrupp, föräldraskap och möjlighet till heltid. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete

Ladda ner årsrapporten kostnadsfritt hos Nyckeltalsinstitutet