På Elens dag är det värt att uppmärksamma Sveriges elproduktion lite extra. Framför allt det faktum att den till 98 procent är fossilfri – något få svenskar känner till. I en ny undersökning svarar knappt en av tio tillfrågade att över 90 procent av svensk elproduktion är fri från fossila bränslen. Fyra av tio tror tvärtom att mer än hälften av elproduktionen sker med olja, kol eller gas, när det i själva verket är mindre än 2 procent.

Den 23 januari firar vi Elens dag. Vi firar för att uppmärksamma all den nytta el gör i samhället varje dag, och för att fundera på hur våra liv skulle fungera utan el. I Sverige har vi dessutom all anledning att vara stolta över den el som produceras i våra kraftverk – varje sekund, året om.

För att undersöka kunskapen om den svenska elproduktionen frågade vi drygt 1100 svenskar: Hur stor andel av svensk elproduktion tror du är fri från fossila bränslen? Knappt en av tio svarade rätt: det vill säga över 90 procent.

– Det är lite förvånande att inte fler känner till att hela 98 procent av elen som produceras i Sverige är fossilfri. Tack vare utbyggnaden av vattenkraften i början av 1900-talet, kärnkraften på 70- och 80-talet och på senare år främst vindkraft har vi ett system som släpper ut extremt lite koldioxid. Sverige har faktiskt ett av de renaste elsystemen i världen, säger Kalle Lindholm på Energiföretagen Sverige.

Här kan du se vad folk på stan svarade på vår fråga Hur mycket av Sveriges elproduktion är fossilfri? – YouTube

Elproduktionen i Sverige och världen

Sammantaget produceras alltså 98 procent av svensk el utan fossila bränslen som kol, olja och gas. I andra länder ser det helt annorlunda ut. Fortfarande står fossila bränslen för över 40 procent av EU:s elproduktion, i Tyskland 50 procent, i USA 60 procent och i Kina över 70 procent. Totalt i världen står fossila bränslen för omkring 60 procent av elproduktionen*. I Sverige är motsvarande siffra 2 procent. Mer info på www.iea.org

Svensk elproduktion 2020 (2019 inom parentes):

44% vattenkraft (47%)
30% kärnkraft (46%)
17% vindkraft (14%)
8% kraftvärme (11%)
0,6% solkraft (0,4%)

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Energiföretagen Sverige under vecka 3, genom telefonintervjuer.

*IEA, Ekonomifakta/EIA