Energimyndigheten har beslutat att stödja Världsbankens program Partnership for Market Implementation med 30 miljoner kronor. Genom programmet ska Världsbanken stödja låg- och medelinkomstländer att införa styrmedel för prissättning av koldioxidutsläpp och deltagande i internationell utsläppshandel.

Programmet Partnership for Market Implementation (PMI) ska ge stöd till låg- och medelinkomstländer att dels införa styrmedel som utsläppshandelssystem och koldioxidskatt och dels ge stöd till deltagande i internationell utsläppshandel enligt artikel 6 i Parisavtalet. Målet är att programmet ska mobilisera 250 miljoner USD för åren 2021–2030. Förutom Sverige stödjer även Norge, Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Kanada, Storbritannien och Japan programmet. Programmet PMI ska bygga vidare på Världsbankens program Partnership for Market Readiness (PMR) som pågår 2011–2021. ­­

– Förutom åtgärder på nationell nivå för att minska utsläppen är det oerhört viktigt med internationellt samarbete. Vi ser en stark tillväxt för förnybar energi runt om i världen men fossila bränslen utgör fortfarande runt 80 procent av den globala energitillförseln. Det behövs ekonomiska styrmedel för att bidra till omställningen i energisektorn, säger Caroline Asserup, avdelningschef på Energimyndigheten.

Bakgrund
Enligt Världsbankens rapport State and Trends of Carbon pricing 2020 omfattas endast runt 22 procent av de globala växthusutsläppen av ett pris. Globalt finns det 31 utsläppshandelssystem samt 30 länder eller delstater med koldioxidskatt. PMI ska bidra till att fler länder inför styrmedel och deltar i utsläppshandel för att genomföra sina nationella klimatplaner. Mer information om Partnership for Market Implementation finns på Världsbankens webbplats.

Om Sveriges program för internationella klimatinsatser
Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet bidrar till utveckling av internationellt klimatsamarbete och stödjer insatser i låg- och medelinkomstländer. Sedan 2018 har Energimyndigheten i uppdrag att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer och resultatbaserad klimatfinansiering inom ramen för Parisavtalet under FN:s klimatkonvention, och särskilt dess artikel 6.