Ambulansstationen som producerar sin egen el

Den nya ambulansstationen i Hagfors byggs med solceller på taket för att kunna producera egen el till drift och verksamhet och samtidigt spara på både skattepengar och miljön. Ett hållbart och klimatsmart samverkansprojekt mellan ByggDialog AB och Region Värmland.

Att man valt solel ligger i linje med Region Värmlands strävan efter energieffektiviseringar och driftoptimeringar för sina verksamheter. Genom att producera sin egen el sparar man inte bara på miljön utan även på skattepengarna.

– På ambulansstationen bedrivs verksamhet dygnet runt, året runt vilket gör det lönsamt att installera solceller nu när vi ändå bygger nytt, säger Per-Ove Lennartzon byggprojektledare på Region Värmland.

För ByggDialog är valet av solceller enbart positivt och överensstämmer med företagets strävan efter ett hållbart byggande. Mikael Jardeby är projektchef på ByggDialog.

– Vi är ett företag som vill guida våra kunder till bättre miljöval, gällande både produktion men även i förvaltningen när byggnaden är klar, och projektera för energieffektiva lösningar redan i ett tidigt skede. Att få vara med och bygga samhällsviktiga fastigheter som dessutom är klimatsmarta och hållbara känns både bra och meningsfullt, säger han.

 

  freefire pc

Den nya stationen blir ca 900 kvm stor och byggs i ett plan, vilket kommer effektivisera verksamheten och minska kvittenstiden vid utryckning. Byggnationen är inne i sitt slutskede och i juli 202 ska ambulansstationen vara klar.

Ambulansstation Hagfors

Om projektet
Ambulansstationen är ett delprojekt i en strategisk partnering, LIV 2018, som i sin helhet bl.a. omfattar om – och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader för folktandvård, vårdcentral, sjukhus och ambulansstation, fastighetsunderhåll och teknikinvesteringar i Värmland. Total ska cirka 19 projekt genomföras fram till 2021. Region Värmland är beställare och ByggDialog totalentreprenör.