Eskilstuna Energi och Miljö AB

Det har sedan hösten 2019 funnits planer på att bygga en produktionsanläggning för biogas vid Lilla Nyby. Efter fördjupade studier av förutsättningarna ändras nu projektet, men planerna på att bygga en lokal produktionsanläggning för biogas ligger fast.

Behovet av substrat, för den typ av anläggning vi planerat, är högre än vi initialt räknat med, vilket påverkar kalkylen och risknivån negativt.

– Vi får inte in så stora volymer av substrat, det vill säga främst insamlat matavfall, som krävs för att kalkylen ska hålla. Eftersom tanken är att stärka vårt lokala kretslopp, vill vi klara oss på de volymer vi själva samlar in, säger Kjell Andersson VD ESEM.

Eskilstuna Energi och Miljö ser nu över projektet för att hitta andra lösningar.

– Målet är att förse Eskilstunas kollektivtrafik samt vår egen mack med lokalproducerad biogas. Vi behöver hitta lösningar med bredare bas, där vi inte bara har vårt eget insamlade matavfall och material från reningsverket att tillgå, säger Kjell Andersson VD ESEM.

Egen produktion av biogas handlar både om att minska miljöpåverkan och att utveckla det lokala kretsloppet.

– Biogas är ett viktigt drivmedel. Detta handlar också om att ta tillvara de resurser vi har, som insamlat matavfall. Därför är det viktigt att vi hittar nya vägar framåt, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande Eskilstuna Energi och Miljö.