Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu nått halvvägs. Hittills har vindkraftsprojektet engagerat 170 regionala företag och genererat omkring 300 årsanställningar i regionen. Vindkraftsparken kommer att bestå av 84 vindkraftverk när den tas i drift 2022.

Fundament och vägar är på plats och Vattenfalls byggprojektledare Kristoffer Arnqvist kan nu sätta punkt för anläggningsarbetet.

– Det är en stor milstolpe och jag är otroligt stolt över det hårda jobb som ligger bakom. Vi har ställts inför stora utmaningar längs vägen, inte minst en pandemi, men trots det håller tidplanen. När vindkraftsparken tas i drift kan den försörja 220 000 hushåll med förnybar el, ett viktigt tillskott i att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Kristoffer Arnqvist.

En undersökning nyligen utförd av Vindkraftcentrum visar att cirka 390 årsanställningar har skapats kopplat till Blakliden Fäbodbergets vindkraftspark varav cirka 300 är regionala. Omkring 280 av de regionala årsanställningarna har hittills skapats under projektets byggfas som inleddes 2018.

Vattenfall lägger stor vikt vid att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. I Vindkraftcentrums beräkningar kan man konstatera att vindkraftsprojektet hittills engagerat över 300 företag, varav närmare 170 identifierats som regionala.

– Vi arbetar aktivt med att koppla ihop lokala och regionala företag med våra huvudentreprenörer för att på så vis skapa så många lokala arbetstillfällen som möjligt. Det är mycket glädjande att se att det burit frukt, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vid ett större vindkraftsbygge engageras vanligtvis ett 80-tal branscher och i Åsele kommun kan man konstatera att vindkraften är på väg att bli en ny basindustri som gynnar den lokala och regionala samhällsutvecklingen.

– Vindkraftsetableringarna påbörjades i vår kommun för mer än tio år sedan och nu byggs ytterligare produktion genom nya projekt. Att stora investeringar landar i Västerbottens inland är såklart mycket positivt och skapar betydande mervärden i form av arbetstillfällen och affärsmöjligheter för lokala företagare, säger Andreas From, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Åsele kommun.

Fakta Blakliden Fäbodberget:

  • Vindkraftsparken kommer att bestå av totalt 84 vindkraftverk.
  • Projektområdet sträcker sig över cirka 200 hektar och det är nästan 8 mil mellan de turbiner som markerar de yttre gränserna för området.
  • 2022 står vindkraftsparken klar och kan då leverera förnybar el till cirka 220 000 svenska hushåll.