Vattenfall har idag invigt ett nytt kraftvärmeverk i stadsdelen Marzahn i östra Berlin. Den högeffektiva gaseldade anläggningen kommer att leverera el och fjärrvärme i de östra delarna av den tyska huvudstaden och beräknas minska koldioxidutsläppen med cirka 240 000 ton per år.

Kraftvärmeverket i Marzahn bidrar till att Vattenfall nu med råge uppfyllt det avtal som tecknades med delstaten Berlin år 2009. Enligt avtalet skulle Vattenfall fram till 2020 halvera koldioxidutsläppen jämfört med utgångsåret 1990, något som uppnåddes i förtid redan 2017.

– Vattenfall har investerat mer än tre miljarder kronor i anläggningen i Marzahn och totalt investerat omkring 10 miljarder kronor under de senaste tio åren för att ställa om och minska koldioxidutsläppen från vår produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el i Berlin. Genom Marzahn har vi nu mer än väl uppfyllt vårt avtal med staden Berlin genom att minska koldioxidutsläppen från 13,3 miljoner ton till mindre än sex miljoner ton per år, säger Tanja Wielgoβ, chef för Vattenfall Värme i Berlin.

Det nya gasdrivna kraftvärmeverket i Marzahn har en installerad kapacitet om 230 megawatt värme och 260 megawatt el och drivs av högeffektiva gas- och ångturbiner. Med en verkningsgrad på över 90 procent används bränslet maximalt och klimatavtrycket minimeras. Marzahn kommer att ihop med kraftvärmeverket Klingenberg utgöra grunden för fjärrvärmeförsörjningen till omkring 450 000 hushåll i de östra delarna av Berlin.

– Nu arbetar vi vidare för att ytterligare minska koldioxidutsläppen från vår produktion och helt fasa ut stenkol till 2030. Naturgas minskar koldioxidavtrycket väsentligt jämfört med stenkol och kan på sikt bytas ut mot förnybart producerad gas, till exempel vätgas, säger Tanja Wielgoβ.

Fakta:

Vattenfall och staden Berlin har i en gemensam förstudie visat att nya effektiva gasbaserade kraftvärmeverk – förberedda för användning av vätgas – är den viktigaste delen för att kunna fasa ut kol i stadens värmeförsörjning. Läs mer om förstudien: