Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till. Det är den nuvarande dammen från 1918 som ska ersättas med en ny som tas i drift 2024.

Vattenfall kommer att ersätta den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation i Göta älv med en helt ny.

­­ – Dammen börjar nå slutet av sin livslängd och det är helt enkelt dags att bygga en ny. Den nya dammen säkerställer dessutom att vi kan hantera framtida förväntade högre vattenflöden i älven. Det är mycket positivt att vi satsar på framtidens förnybara vattenkraftsproduktion där Vattenfalls vattenkraft står för hälften av den svenska vattenkraftproduktionen. Det ligger helt i linje med Vattenfalls strategi att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Magnus Carlson, Vattenfalls produktionschef för Göta älv.

Projektet är ett led i Vattenfalls arbete med att göra säkra dammar ännu säkrare och anpassa kraftstationens förmåga att släppa förbi vatten vid höga flöden. Under arbetets gång kommer sjöfarten i slussen och på Göta älv att fortgå som vanligt.

Det blir ett omfattande byggarbete som inleds med torrläggning av arbetsplatsen genom en så kallad fångdamm som ska stå emot hela älvens vattenmassor. Bakom denna kommer sedan en 125 meter lång ny betongdamm med fyra nya betydligt större dammluckor att byggas.

– Det här är ett viktigt och intressant uppdrag. Det är tekniskt avancerade lösningar som ska utföras här och som NCC har stor erfarenhet av, t ex genom upprustningen av Hylte damm i Halland. Det känns extra bra att bidra med vår kompetens inom vattenkraft, och att vårda det som redan är byggt för att förlänga livslängden, säger Anna Arnfeldt, produktionschef NCC Infrastructure.

Fakta:

  • Vattenfall Vattenkraft AB är beställare och stöttar med driftpersonal, Sweco Sverige AB är konstruktör och NCC Sverige AB är entreprenör.
  • Uppdragets huvuduppgift är att riva den 95 meter långa gamla föråldrade betongdammen mellan vattenkraftstationen och Inlandsön och dess över hundra år gamla luckor och bygga en 125 meter ny betongdamm. Dessutom installeras fyra nya moderna större dammluckor.
  • Byggtid: År 2021-2024
  • Arbetet beräknas ta tre år till en kostnad av 370 miljoner kronor.
  • Detta är Vattenfalls vattenkrafts största projekt i Göta älv sedan början1990-talet.
  • Lilla Edets vattenkraftstation har en installerad effekt på 46 MW, i hela Göta älv är den installerade effekten 300 MW.
  • Bygget av Lilla Edet påbörjades 1918 och togs i drift 1926. Det var den femte av Vattenfalls vattenkraftstationer som byggdes i Sverige efter Trollhättan, Porjus, Älvkarleby och Motala. Syftet var att försörja den västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg med el.