Sänkt pris väntar Vattenfalls kunder

Från den 1 juli 2020 sänker Vattenfall Eldistribution elnätsavgiften för sina 870 000 privat- och företagskunder anslutna till lokalnätet med cirka 5 procent. Sänkningen motsvarar cirka 650-1000 kronor på ett år för en villaägare som värmer huset helt eller delvis med el.

Under hösten fattade Energimarknadsinspektionen beslut om nya intäktsramar för elnätsföretagen för reglerperioden 2020-2023. Den skärpta regleringen innebär sänkt tillåten intäkt för elnätsbolagen jämfört med föregående period och avgiftssänkningen är en anpassning till denna.

– Vi eftersträvar rimliga, förutsägbara och stabila avgiftsnivåer för kunderna samtidigt som vi fortsätter att utveckla ett tryggt och stabilt elnät, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB. Vattenfall Eldistribution konstaterar att investeringsbehovet är stort – dagens elnät behöver moderniseras, leveranssäkerheten förbättras och nya kunder anslutas. Den fortsatta tillväxten av förnybar elproduktion liksom elektrifieringen av industrier och transporter kan bara möjliggöras med ett utbyggt elnät.

 

Vi ser en ökad elektrifiering hos våra kunder och nya elintensiva industrier växer fram, vilket kräver ytterligare förstärkning och utbyggnad av elnäten.

Vattenfall har gjort stora satsningar i elnätet de senaste åren och kommer under kommande år fortsätta för att möjliggöra en omställning av energisystemet, öka nätkapaciteten och nå målet om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, tillägger Annika Viklund.

För ytterligare information kontakta: Vattenfall Eldistribution AB presskontakt: 08-739 60 60 eller Vattenfalls pressjour, tel 08-739 50 10, press@vattenfall.com