Rejlers har tecknat avtal med Skurups kommun, Skurup Kommunala AB samt Skurupshem AB om en hållbar effektivisering och upprustning av kommunens fastighetsbestånd. Projektet kommer att bidra till lägre energianvändning, minskade kostnader och en förbättrad inomhusmiljö för kommunens fastigheter som har en yta på cirka 200 000 m2 . Målet är att energibesparingarna från projektet ska finansiera moderniseringen av fastigheterna.

Avtalet mellan Rejlers och Skurups kommun är ett energitjänsteprojekt, ett så kallat EPC-projekt (Energy Performance Contract) där fokus ligger på att analysera, implementera och följa upp åtgärder som moderniserar och rustar upp hela fastighetsbeståndet samtidigt som det sparar energi och sänker kostnader. Ett koncept Rejlers har lång erfarenhet av. Fastighetsbeståndet i Skurups kommun består bland annat av skolor, förskolor, fritidsanläggningar, särskilda boenden, idrottshallar samt bostäder.

Konceptet med EPC innebär att Rejlers garanterar en lägre energianvändning i fastighetsbeståndet efter att åtgärder utförts, och att investeringskostnaden täcks av de framtida kostnadsbesparingarna gällande energi och underhåll. Sammanlagt planerar Skurups kommun att investera ca 150 MSEK i upprustningen av fastigheterna de kommande fem åren.

Vi är glada för förtroendet vi fått från Skurups kommun

– Förutom fördelen med att projektet blir nästintill självfinansierande, är syftet också att det ska lyfta och utveckla hela vår verksamhet, med en stor delaktighet från hela vår driftorganisation. Vi kommer att lägga ett stort fokus på att tillsammans förbättra

Pierre Esbjörnsson, VD för Skurupshem AB.

byggnaderna och de tekniska installationerna, vilket även skapar bättre förutsättningar för oss att nå kommunens miljömål på ett kostnadseffektivt sätt, säger Pierre Esbjörnsson, VD för Skurupshem AB.

– Vi är glada för förtroendet vi fått från Skurups kommun och ser fram emot att påbörja samarbetet med att skapa en hållbar effektivisering och modernisering av fastighetsbeståndet, säger Per Sjöbom, VD Rejlers Energiprojekt AB.

Projekterings- och analysfasen, som bedrivs i samverkansform, kommer att påbörjas under 2020. Därefter har Skurups kommun möjlighet att gå vidare med genomförande av de föreslagna åtgärderna. Rejlers har en gedigen expertis gällande energitjänsteprojekt och har arbetat tillsammans med en rad andra kommuner i liknande projekt, t.ex. Karlshamnsbostäder och region Gotland.