Stor kartläggning av elpriser och elavtal

Statistiken visar bland annat nätpriser, priser på el vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andel omförhandlade avtal.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Vi har haft kvalitetsproblem i inflödet som gör att vi inte är säkra på kvaliteten i statistiken och i dagsläget är vi inte redo att publicera några nya genomsnittliga priser på el, hushåll och icke hushåll för halvår ett 2021. För frågor och funderingar hör av er SCB och Energimyndigheten via e-mail längs ner på sidan.

Ny redovisning av statistik om el och naturgas

Från och med juli 2021 redovisas all statistik som tidigare redovisats under sidorna ”Priser på elenergi och på överföring av el”, ”Energipriser på naturgas och el”, ”Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten”, ”Omförhandling och byten av elavtal” samt ”Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör” samlat under två sidor avseende el respektive naturgas. Det är dels den här sidan, dels sidan
Gaspriser och gasavtal.

Här finner du all statistik