Höganäs AB tillverkar metallpulver som kan bidra till minskad klimatpåverkan inom en rad industrier. Med stöd från Energimyndigheten har företaget investerat i energieffektivisering som har gjort ett av deras verk helt självförsörjande när det gäller värme – och produktionen smartare.

Tänk på tekniker som bidrar till energiomställningen och du kommer antagligen att föreställa dig saker som solpaneler, batterier och elfordon. Men faktum är att hållbara innovationer kan anta helt andra former.

För ögat ser det som Höganäs tillverkar ut som ett finkornigt pulver av metall. Men i det här pulvret finns en rad dolda egenskaper med stor potential att förbättra världen. Det kan bland annat användas i aktiva utsläppsfilter, för att rena förorenat dricksvatten och som ett resurssnålt material i tillverkningsindustrin.

Nu har Höganäs tagit nästa steg i sin egen hållbarhetsresa.

Stöd gjorde investeringen lönsam
I samband med att Höganäs 2018 investerade i en ny glödgningsugn i ett av sina metallpulververk behövdes även en ny förbränningsluftsfläkt. Allt sedan företaget 2005–14 deltog i Energimyndighetens Programmet för energieffektivisering har man arbetat systematiskt med att kartlägga möjligheter till effektivisering vid nya fabriksinvesteringar.

Det var tack vare det arbetssättet som man upptäckte att det fanns en möjlighet att anpassa fläktar och kanaler så att alla verkets ugnar skulle kunna anslutas till ett nytt system för förbränningsluft. När företaget räknade på projektet insåg man att det skulle kunna leda till betydande energibesparingar, inte minst tack vare att överskottsenergin från systemet skulle kunna användas till att värma upp hela verket. Det fanns bara ett litet problem.

En sådan investering var inte lönsam.

– Vi sträcker oss vanligtvis ganska långt när det kommer till hur långa återbetalningstiderna för den här typen av investeringar får vara. Samtidigt lever vi i enMagnus Pettersson, energikoordinator Höganäs. industriell verklighet där vi inte kan tillåta att energieffektiviseringar har återbetalningstider på 10 år – eftersom vi inte ens vet hur marknaden kommer att se ut då, säger Magnus Pettersson, energikoordinator på Höganäs AB.

Det var i det läget som företaget fick nys om Energisteget, ett program som syftade till att stötta energieffektiviseringar i industriföretag. Höganäs ansökte och med hjälp av ett investeringsstöd om 1 933 500 kronor från Energimyndigheten blev investeringen enklare att räkna hem.

– Vi vill alltid undersöka hur vi kan bli mer energieffektiva, men ibland är det svårt att få kalkylerna att gå ihop. Det här stödet hjälpte oss från att vara på fel sida av kostnadströskeln, till att hamna på rätt sida, så att vi kunde genomföra projektet.

Lett till bättre arbetsmiljö
När man inom industrin i dag talar om hållbar utveckling fokuserar många på klimatfrågan och förnybara bränslen. Men energieffektivisering är ofta ett bra första verktyg för många företag – och ett område där det alltid finns mer att göra. Genom att minska energianvändningen blir resan mot en hållbar produktion enklare.

– Flera av de företag som vi talar med speglar bilden av att man gärna energieffektiviserar, men att återbetalningstiderna ofta är för långa. Där har stödet på 30 procent av investeringskostnaden från Energisteget flera gånger varit avgörande för att projekten ska bli av, säger Maja Lindh, handläggare på Energimyndigheten.

Arbetet med energieffektivisering i industrin får också positiva synergieffekter. Enligt Höganäs har investeringen i det nya modernare förbränningsluftsystemet lett till att man kunnat minska verkets koldioxidutsläpp med 300 ton per år och den totala energianvändningen med 25 000 MWh per år, samt halverat värmeanvändningen.

Modernare fläktar med högre automationsgrad och förbättrad styrning hos fläktarna har också gjort metallpulververket till en trivsammare plats för de människor som arbetar där.

Det är hållbarhet på riktigt.

– Tidigare hade vi 16 fläktar som stod och brummade hela tiden. Nu har vi placerat de tre nya fläktarna i ett hörn. Det leder till att vi får ner bullernivån i lokalen vilket så klart innebär en förbättring av arbetsmiljön för de som arbetar där. Det har blivit en påtaglig skillnad, säger Magnus Pettersson.