En betydande ökning av solkraftproduktionen i södra Europa spelade en ledande roll i att avvärja energibrist under de värmeböljor som inträffade de senaste veckorna, när temperaturerna slog rekord och skapade en oöverträffad efterfrågan på luftkonditionering.

Solkraft är särskilt lämpad för att hantera sommarvärmen eftersom solstrålningen är starkast runt den varmaste delen av dagen, när elförbrukningen för kylning också är som högst.

”Den mycket betydande tillväxten inom solkraft kompenserar i stort sett för topparna som orsakas av luftkonditionering”, säger Kristian Ruby, generalsekreterare för elbranschgruppen Eurelectric, om situationen i Spanien.

Spanien och Grekland är bland de länder som har installerat betydligt fler solpaneler till följd av rekordhöga energipriser förra året och sökandet efter ökad energisäkerhet kopplat till Rysslands invasion av Ukraina.

Spanien lade till en rekordstor kapacitet på 4,5 gigawatt solfotovoltaik förra året, vilket resulterade i att solenergiuttaget i juli – vanligtvis en av de soligaste månaderna – var högre än någon månad hittills, enligt den spanska elnätoperatören Red Electrica.

Data från Ember visade att solen stod för nästan 24% av Spaniens elproduktion i juli i år, en ökning från 16% i juli 2022.

När de stigande temperaturerna och efterfrågan på kylning ledde till en topp i den sicilianska elförbrukningen den 24 juli täcktes nästan hälften av den överskjutande efterfrågan – som totalt uppgick till 1,3 GW – av solenergi, enligt Refinitiv-data. Siciliens solproduktion förra månaden var mer än dubbelt så hög som i juli 2022.

”Solar har hjälpt till att stabilisera elnätet under svåra påfrestningar. Katania, nedanför berget Etna på östra Sicilien, har stått inför avbrott i elförsörjning och vattenförsörjning som lokala tjänstemän delvis tillskrev värmen. I Aten meddelade elnätsoperatören IPTO att skogsbränder har skadat delar av elnätet.

Men den ökade solproduktionen har hjälpt till att tillgodose efterfrågan i båda länderna. Under Greklands toppförbrukning av el i år, även den den 24 juli, täckte solfotovoltaik 3,5 GW av den totala efterfrågan på 10,35 GW, enligt elnätsoperatören IPTO.

Även i svalare och mindre soliga västländer som Belgien har solenergi täckt mer än 100% av den extra energi som behövs under mitt på dagen vid toppar i elförbrukningen.

EFTERFRÅGAN MINSKAR
Trots sin snabba tillväxt är solenergi fortfarande en relativt liten del av energimixen i de flesta länder, där källor som vind, gas, kol och kärnkraft vanligtvis täcker den största delen av efterfrågan över året.

Analytiker säger att en andra faktor har bidragit till att hålla Europas energisystem igång i sommar: totalt sett har elförbrukningen varit relativt låg.

Det har varit fallet sedan Europas energikris förra året, när Ryssland minskade gasleveranserna till Europa. Energipriserna i Europa är fortfarande höga jämfört med historiska nivåer – och konsumenter och industrier har reagerat genom att använda mindre el.

Den extrema värmen i sommar har vid vissa tillfällen brutit igenom denna trend. Men överlag har efterfrågan varit lägre än normalt – Italiens genomsnittliga timförbrukning av el i juli var 4,4% lägre än i juli 2022, medan Spaniens minskade med 3,6%, enligt Refinitiv-data.

”Det enda skälet till varför detta har varit hanterbart är den låga efterfrågan på el som vi för närvarande har”, säger Refinitivs Gerl.

DET VÄRSTA ÅTERSTÅR
Forskare förväntar sig att klimatförändringarna kommer att göra värmeböljor av den typ som södra Europa har lidit av denna sommar mer frekventa och ännu mer allvarliga under de kommande åren – vilket ökar påfrestningen på Europas energiinfrastruktur.

”Våra energisystem är verkligen inte utformade för att hantera sådana situationer”, säger Simone Tagliapietra, senior fellow vid tankesmedjan Bruegel.

Redan innan årets skogsbränder och rekordtemperaturer minskade värme och torka förra året produktionen av vattenkraft, hindrade bränsletransport längs floderna och tvingade vissa kärnk