Regeringen har identifierat behovet av att införa minst tio nya kärnkraftsreaktorer under perioden 2030 till 2040. Denna viktiga information presenterades av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under en nyligen avhållen pressträff där regeringens planer för att främja ny kärnkraft diskuterades.

För närvarande begränsas antalet driftsatta reaktorer i Sverige av Miljöbalken till högst tio. Regeringen har som ambition att ta bort denna begränsning, vilket är något som ministern förklarade under pressträffen.

Romina Pourmokhtari påpekade att dessa restriktioner utgör hinder för en modern syn på kärnkraftens potential. Hon betonade vikten av att överväga och anpassa Sveriges regelverk för att kunna dra fördel av de framsteg som andra länder har gjort inom kärnkraftsteknik.

Under de senaste årtiondena har den svenska debatten om kärnkraft negativt påverkat utvecklingen inom området, medan andra länder har fortsatt att driva fram tekniken. Pourmokhtari underströk nödvändigheten av att revidera och modernisera de svenska reglerna, för att kunna dra nytta av de framsteg som andra nationer har gjort inom kärnkraftsområdet.