elmätare, el, elektrisk

Trots en omfattande satsning på kärnkraft riskerar Sverige att bli en nettoimportör av el om inte investeringar i vindkraft också görs parallellt. Detta är slutsatsen som svenska energiforskare drar i en ny rapport från Chalmers.

Enligt rapporten är det fullt möjligt att möta det ökade behovet av el genom att ha en stor andel elproduktion som är beroende av väderförhållanden. Forskarna Filip Johnsson, professor i energisystem och programchef för Mistra Electrification, samt Lisa Göransson, docent i energisystem vid Chalmers, har kommit fram till denna slutsats genom att studera tre framtida energiscenarier.

Det första scenariot, som anses vara kostnadsoptimalt, inkluderar varken kärnkraft eller ny havsbaserad vindkraft. Det andra scenariot inkluderar havsbaserad vindkraft, och det tredje scenariot inkluderar kärnkraft.

Forskarna noterar inte bara att väderberoende elproduktion är kostnadsoptimal, utan även att elpriset styr investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. De påpekar även att alla tre undersökta elsystem skulle kunna uppfylla Sveriges klimatmål och elektrifiering av industrin.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Filip Johnsson och Lisa Göransson att politikerna måste sluta att sätta vindkraft mot kärnkraft. De betonar vikten av att driva beslut som underlättar utbyggnaden av ny elproduktion, oavsett vilken kraftkälla som används.

”Vår slutsats är att politikerna måste sluta ställa vindkraft mot kärnkraft, och istället undanröja olika barriärer för att bygga ut ny elproduktion oberoende av kraftslag”, skriver de.

Forskarna varnar för att om regeringen fokuserar ensidigt på att underlätta för kärnkraft kan elektrifieringen fördröjas. Eftersom elbehovet ökar snabbt och det tar tid att bygga kärnkraftsanläggningar, finns risken att investeringar i vindkraft, som är eftertraktad av investerare, uteblir och istället flyttas till andra delar av Europa. Detta skulle leda till att Sverige blir en nettoimportör av el då investeringar i elproduktion inte kan hålla jämna steg med behovet.

Chalmers-forskarnas rapport understryker behovet av en holistisk och balanserad strategi för att möta Sveriges framtida energibehov och säkerställa en pålitlig och hållbar energiförsörjning.