Systempriset ökade med 93 procent i jämförelse med föregående vecka och landade på veckomedlet 177,9 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med 92 procent och genomsnittspriset var 191,9 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 90 procent och det ökade med 89 procent i elområde SE4. Genomsnittspriserna i SE3 och SE4 var 205,3 EUR/MWh respektive 206 EUR/MWh.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 28,8 procent respektive 11,2 procent. Terminspriset för årskontrakten ökade med 17,3 procent.

Även terminspriserna på kol och gas ökade under veckan med 19,1 respektive 5,8 procent medan terminspriset på olja sjönk med 5,9 procent.

Under veckan som gick låg temperaturen i Sverige strax under det normala för veckan och nederbörden under veckan låg under medelvärdet.