Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister Infrastrukturdepartementet

Regeringen har beslutat om nya kvoter inom elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035. Beslutet innebär även att en årsavgift införs för elcertifikatkontot samt att avgiften per registrerat elcertifikat sänks.

Igår beslutade regeringen om ändring av förordningen om elcertifikat. Kvoterna justeras för åren 2024 till 2035 enligt det förslag som Energimyndigheten presenterade i december. Beslutet innebär även att en årsavgift på 200 kronor införs för den som har ett elcertifikatskonto och att kontoavgiften sänks från 0,07 till 0,03 kronor för varje registrerat elcertifikat under avgiftsperioden (kvartal).

Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 juli 2021.