Nu är Göteborg Energis nya solcellspark i Göteborg färdigbyggd, driftsatt och inkopplad på elnätet. Parken ligger i Utby i Östra Göteborg och beräknas producera 5,4 GWh förnybar el om året vilket motsvarar hushållselen för runt 1000 villor.

Solcellsparken i Utby är den andra parken i Göteborg. Sedan tidigare finns Nya Solevi i Säve på Hisingen som invigdes i december 2018. Solcellsparken i Utby blir mindre till ytan men har samma installerade effekt som Nya Solevi.

– Med solcellsparken i Utby uppfyller vi vårt beslut att bygga förnybar produktion av el från solenergi om minst 10 MW i Göteborg. Intresset för solenergi är stort och vi behöver mer förnybar energi om vi ska klara att ställa om samhället mot fossilfrihet. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra kunder att vara med på resan mot ett mer hållbart Göteborg, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde drift och underhåll på Göteborg Energi.

Det första spadtaget till solcellsparken i Utby togs den 1 september 2020 och driftsättningen skedde den 29 januari 2021. Marken som parken är byggd på är i dag klassad som industrimark och ägs av Göteborgs Stad. Solcellsparken är byggd på en cirka 5,5 hektar stor yta.

Att bygga solcellsparker är en av våra satsningar för ett mer hållbart Göteborg. Läs mer om våra viktigaste åtgärder på: https://www.goteborgenergi.se/hallbaraihop