Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har en patenterad process för att utvinna värdefulla ämnen ur flygaska.

Miljöföretaget Ragn-Sells har ingått ett avtal med schweiziska Hitachi Zosen Inova för att bygga sin nya anläggning för behandling av flygaska från avfallsförbränning. Inom två år ska anläggningen utanför Stockholm kunna hantera flygaska motsvarande halva Sveriges produktion varje år.

– Våra cirkulära lösningar ger minskade utsläpp, skapar jobb och bidrar till att etablera svensk grön teknik som export. Vi är glada att samarbeta med välrenommerade Hitachi Zosen Inova, som har lång erfarenhet av att projektera och bygga industrianläggningar med moderna system, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Första spadtaget till den nya anläggningen togs den 14 april. Den bygger på Ash2Salt-tekniken, ett världspatent framtaget av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Med Ash2Salt utvinns kalium och flera andra värdefulla ämnen ur flygaskan, medan miljögifter och oönskade ämnen tas bort ur kretsloppet.Hitachi Zosen Inova är ett schweiziskt miljöteknikbolag specialiserat på industrianläggningar, från projektering till byggnation och integration av tekniska lösningar.

– Hitachi Zosen Inova har stor vana av att utveckla och installera system för att hantera värdefullt avfall som flygaska. Ragn-Sells nya anläggning är ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle som tar vara på alla resurser och vi är stolta över att bidra med vårt kunnande, säger Ruedi Frey, seniorkonsult på Hitachi Zosen Inova.

Sverige producerar varje år 300 000 ton flygaska när avfall energiåtervinns och ger fjärrvärme och el. Omkring hälften av askan skickas till ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden. Därmed tas varken värdefulla ämnen eller gifter omhand, och inom några år kommer Langøya-brottet dessutom att vara fyllt och stängas.

– Sverige och andra länder måste sluta lägga flygaska i gamla gruvhål, men hittills har inte kraftvärmeproducenterna haft några hållbara alternativ. Vi ser fram emot att fortsätta samtalen med branschen kring vår cirkulära lösning som snart är i drift, säger Mikael Hedström.

Anläggningen i Bro utanför Stockholm tas i drift sommaren 2022 och är en av de största satsningar som gjorts inom materialåtervinning i Sverige.