För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen infört reduktionsplikt from 2018-07-01 för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats.

Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel. Styrmedlet ska bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030.

År 2020 säger lagen att reduktionsnivåerna är 4,2 procent för bensin och 21 procent för dieselbränsle. Men Skoogs Bränsle och Skelleftebränslen vill göra mer än så.

Vi har beslutat att med start den första juni 2020 koldioxidreducera alla våra transporter med hela 85%. Vi vill ligga i framkant när det gäller att arbeta hållbart och för ett förbättrat miljöresultat, säger Roland Skoog, VD

För att nå önskat resultat jobbar vi med massbalansprincipen. Vill du veta mer om hur den funkar – titta på vår video här.