I dag ligger energiskatten på el på 36,0 öre per kWh. Efter årsskiftet blir skatten 39,2 öre, enligt regeringens förordning om omräknat belopp på energiskatten. I vissa delar av Norrland är skatten sedan tidigare nedsatt med 9,6 öre per kilowattimme.

Inklusive momsen är elskatten i dag 45,0 öre. Den nya elskatten med momsen påräknad blir 49,0 öre per kWh.

Även flygskatten för passagerare skrivs upp av samma anledning.

Moderaterna har tidigare verkat för att sätta ned eller helt slopa elskatten under ett antal månader. Nu påpekar finansminister Elisabeth Svantesson (M) att höjningen av elskatten är automatisk och att den blir nio procent på grund av inflationen.

I grund och botten så visar det här hur dåligt inflation är, säger hon.

Enligt finansministern innebär höjningen 65 kronor mer per månad för en villa med cirka 20 000 kilowattimmars förbrukning.

TT: Men om höjningen är så liten, hade ni inte kunnat pausa den indexeringen då?

Det är många skatter som skrivs upp per automatik, och så har det skett under lång tid. Vi har gjort bedömningen att inte aktivt gå in och förändra lagstiftningen.

När det gäller flygskatten som Socialdemokraterna införde 2018 så har vi inte tyckt att det är en bra skatt, men i våra förhandlingar mellan de fyra samarbetspartierna så finns den kvar och den är en av många skatter som nu automatiskt skrivs upp, säger Elisabeth Svantesson.

/TT