Minesto, ledande utvecklare inom havsenergi, expanderar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna till 200 MW. Den uppskalade utbyggnadsplanen är ett direkt svar på det växande behovet av förnybar energi – att dra nytta av tidvattenresursen möjliggör omställning till ett 100% förnybart energisystem. Milstolpen att ha producerat el till nätet med megawatt-systemet Dragon 12 banar väg för utveckling av kommersiella parker.

Färöarna har en av världens mest ambitiösa energiomställningsprogram, med målsättning att nå 100% förnybart till 2030. Minestos framlagda utbyggnadsplan innefattar tidvattenparker på sju områden i Färöiskt vatten med en total kapacitet på 200 MW, vilket motsvarar cirka 40 procent av framtida energibehov.

Martin Edlund, vd på Minesto, intervjuades nyligen av Färöisk TV:

“Vi har utökat våra ambitioner till 200 MW då nya tidvattenresurser har verifierats och behovet av grön energi växer från lokala intressenter, så som den färöiska fiskodlingsindustrin”, säger Martin Edlund.

Minesto beräknar projektinvesteringen för 200 MW till ca 400 M EUR, varav 50% utgör produktförsäljning för Minesto.

“Utöver det växande energibehovet innebär det större investeringscaset om 200 MW ett ökat attraktionsvärde för investerare, tack vare föbättrad skalekonomi”, förklarar Martin Edlund.

Först i utbyggnadsplanen ligger Hestfjord. Minesto och det lokala energibolaget SEV utvecklar siten tillsammans. Siteutveckling pågår med planering av kabelrutter och ansökningar av tillstånd.