Månaden inleds med ett fortsatt underskott i vattenmagasinen. I kombination med mindre blåst och utvecklingen på den europeiska elmarknaden, med höga bränslepriser, påverkar detta i hög grad det svenska elpriset. I vinter kan det bli det högsta elpriset i södra Sverige sedan avregleringen 1996. I norra Sverige kan de rörliga elpriserna i vinter bli de högsta sedan 2010.

En av de saker som påverkar elpriset är vädret och prognoserna framåt är osäkra. Den hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft, har under september fortsatt sjunka eftersom det inte varit tillräckligt med nederbörd i vattenkraftsområdena i norra Sverige.

– Det skulle behöva regna dubbelt så mycket som normalt i ungefär en månad för att den hydrologiska balansen ska stabiliseras. Även mer vind i systemet skulle få en mildrande inverkan på priserna framförallt i södra Sverige, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter ligger fortsatt högt. Den främsta anledningen är låga lagernivåer och hög efterfrågan, främst när det gäller gas. Det höga prisläget i Europa är i regel högre än det nordiska, vilket påverkar prisläget främst i de två sydligaste prisområdena. Även begränsad överföringskapacitet i Sverige bidrar till de stora prisskillnaderna.

– Mycket pekar på att det fjärde kvartalet 2021 kommer att bli det dyraste någonsin. Det kan i vinter bli priser på över 100 öre/kWh i södra Sverige, men även i resten av landet kommer priserna att vara högre än på länge, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Vindkraften har haft stora variationer den senaste månaden vilket påverkar framförallt det rörliga elpriset. Kärnkraften är inne i slutskedet av sin årliga revision så tillgängligheten väntas öka allteftersom.

– Det finns inget i nuläget som tyder på att elpriset kommer att sjunka allteftersom vi närmar oss vintern, redan nu ligger spotpriset högre än i december förra året. De fasta elprisavtalen har också stigit, men om du vill ha kontroll på vad du betalar varje månad så är min rekommendation att binda, kanske börja med ett eller två år för att sen omvärdera situationen, säger Jonas Stenbeck.

Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris