Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012 har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 46,43 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Den senaste månaden har anläggningar med en normalårsproduktion på 0,18 TWh tagits i drift.

Under den senaste månaden har anläggningar motsvarande 0,17 TWh tagits i drift i Sverige och 0,01 TWh i Norge. Det innebär att det har beviljats elcertifikat för 0,03 TWh utöver 46,4 TWh. Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion.

Ladda ner och läs mer i månadsrapporten för mars här. Läs mer om Norges månadsrapport här. Det den sista månadsrapport som kommer att publiceras.